فروشگاه اینترنتی گل در شیراز

دسته گل زیبا

گل فروشی آنلاین الف

گل فروشی آنلاین الف

ما در الف شاهد هزاران لبخند بوده ایم . لبخند هایی که مستقیما نتیجه خرید گل و ارسال دسته گل ها برای دریافت کنندگان آن بوده  و این مهمترین دلیلی است که باعث خشنودی و احساس افتخارمان می شود . امروزه الف مطمئن ترین گل فروشی آنلاین در شیراز می باشد که رهبر بازار کسب وکار اینترنتی ارسال گل به شیراز در نوآوری و کیفیت و سطح پوشش کامل شهر در زمینه سفارش گل آنلاین می باشد.
سیستم ارسال گل ما در الف به اینصورت می باشد که سفارش دهنده حداقل ۲۴ ساعت قبل از موعد ارسال گل باید سفارش جعبه گل مطابق سلیقه خود را ثبت کند . ارسال گل توسط نیروهای آموزش دیده الف در سراسر شیراز انجام می شود و گل های طبیعی که همگی تازه و شاداب هستند ، از نزدیکترین انبار گل به محل تحویل سفارش تهیه می شوند .
اگر مراجعین محترم به سایت الف نیاز به خدمات ارسال فوری گل داشته باشند ، در صورتی که گل مورد نظر ایشان در همان روز در نزدیک ترین انبار گل به محل ارسال سفارش موجود باشد ، ظرف کمتر از ۳ ساعت امکان پذیر می باشد .